IndustriLight

Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam sa părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al INDUSTRILIGHT SRL sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a societății INDUSTRILIGHT SRL sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, va informăm că INDUSTRILIGHT SRL își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea site-ului

INDUSTRILIGHT SRL acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiții:

 • Cu excepția imaginilor persoanelor din Site, puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 • Nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri fără acordul în scris și prealabil al societății INDUSTRILIGHT SRL;
 • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris și prealabil al societății INDUSTRILIGHT SRL
 • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Societatea INDUSTRILIGHT va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate

Pentru mai multe informații cu privire la politica de confidențialitate și protecția datelor personale pe site-ul nostru, vă rugăm să citiți secțiunea dedicată politicilor de confidențialitate și protecția datelor personale.

5. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită. 

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Societatea INDUSTRILIGHT SRL sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

Societatea INDUSTRILIGHT SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de terțe persoane, alte decât Societatea INDUSTRILIGHT SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori.

Societatea INDUSTRILIGHT SRL nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conținutul şi condițiile de confidențialitate sau securitate şi de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, societatea INDUSTRILIGHT SRL îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părţi;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informaţii înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, societatea INDUSTRILIGHT SRL nu autorizează conținutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea INDUSTRILIGHT SRL.

8. Utilizare cookie-uri

Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies pe care le utilizăm, vă rugăm să accesați secțiunii dedicate politicii de cookies. 

9. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

INDUSTRILIGHT SRL poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștința Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hârțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilității civile sau viola orice lege. Societatea va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă companiei să destăinuie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; 

Totodată, sunteți de acord ca Societatea INDUSTRILIGHT SRL, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. 

În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie 

(a) să încetați utilizarea site-ului şi 

(b) să distrugeți orice copii făcute de pe orice parte a conținutului său. 

Sunteți de acord de a nu considera INDUSTRILIGHT SRL răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile şi sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva INDUSTRILIGHT SRL drept rezultat al 

(a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau 

(b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Societatea INDUSTRILIGHT SRL, nici afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

10. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România de la sediul INDUSTRILIGHT SRL vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare şi/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Datele noastre complete sunt:

Denumirea completă: INDUSTRILIGHT SRL

Cod fiscal: 41206475

Adresa de e-mail: sales@svtlight.ro

Adresa poștală: Târgu Mureș, 540331 – România str. Brăila nr.9

Telefon: +40-365-809305

Bună! Site-ul nostru folosește cookie-uri, în încercarea de a vă oferi cea mai bună experiență de navigare. Prin continuarea navigării, vă exprimați acordul pentru modul în care folosim informațiile obținute astfel.